Niekoľko úvah a vysvetlení pred 4. Rally SLOVAKIA RING 2023

Rally na SLOVAKIA RINGU. Ako bude vyzerať v tomto roku ?

Od niektorých súťažiacich som dostal otázku, ako bude vyzerať 4. Rally SLOVAKIA RING 2023 ? V tomto článku by sme sa rozhodli úvodnú súťaž Majstrovstiev Slovenska v rally 2023 trochu predstaviť.

V prvom rade treba povedať, že ako organizátor sme poctení tým, že opäť môžeme pripraviť rally podujatie na SLOVAKIA RINGU, ktorú pripravujeme presne v súlade s platnými predpismi FIA/SAMŠ.


Úvodom treba povedať, že Zvláštne ustanovenia, ktoré sú alfou a omegou podujatia, boli pripravované v čase, keď niektoré z aktuálnych rally predpisov SAMŠ ešte neboli na sto percent schválené. Z toho dôvodu sa trať a počet rýchlostných skúšok oproti zverejneným Zvláštnym ustanoveniam mení o čom budú pojednávať aj Vykonávacie nariadenia. 4. Rally SLOVAKIA RING 2023 sa bude pre MMSR, MSR a MSR HA konať na šiestich rýchlostných skúškach. Pre súťažiacich v rámci SRP a RRP to bude na dvoch rozdielnych úsekoch, pričom kilometrovo súťaž ostáva na rovnakej úrovni. K tejto zmene organizátor pristúpil na základe dnes už schválených a platných predpisov SAMŠ, ktorý hovorí o tom, že ani meter trate nesmie byť na dvoch rozdielnych rýchlostných skúškach rovnaký. Trate boli schválené Bezpečnostným výborom SAMŠ, pričom schvaľovania sa zúčastnili traja členovia BV SAMŠ a Predseda organizačného výboru podujatia.

null

Druhú vec, ktorú určite treba vysvetliť je problematika zohrievania pneumatík a podvozkových častí súťažných vozidiel. V rámci Zvláštnych ustanovení 4. Rally SLOVAKIA RING 2023 je síce povolená možnosť nahrievania pneumatík v servisnej zóne (konkrétne je v ZU uvedené, že: „pre túto súťaž je povolená odchýlka od čl.13.1.3 ŠP RRM“). Upozorňujeme však, že už v minulom roku boli pri rozprave súťažiaci informovaní o možnosti nahrievania mimo areálu SLOVAKIA RING, na organizátorom doporučenom úseku. To isté platí aj v aktuálnom ročníku. Treba si však uvedomiť, že sa jedná o „normálnu verejnú komunikáciu“, ktorá môže byť monitorovaná príslušníkmi Polície SR.


Poslednou kapitolou, ktorú by asi bolo dobre dnes upresniť sa týka obhliadky tratí. Tie sa budú na návrh vedenia SAMŠ konať v minimálnom počte troch prejazdov každej zo súťažných tratí. V prípade požiadavky, samozrejme, ak to časový harmonogram povolí, je možné urobiť aj štyri prejazdy. Samozrejme všetky zmeny oproti Zvláštnym ustanoveniam budú opäť zverejnené vo Vykonávacích nariadeniach.

Záverom ešte upozorňujeme, že Zvláštne ustanovenia vydané k podujatiu nájdu súťažiaci na web stránke https://slovakiaring.sk/sk/msr-rally-slovakia-ring-2023 a samotnú prihlášku na stránke SAMŠ: http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php.

Viac informácii o podujatí ako aj predaj vstupeniek nájdete na stránke: https://slovakiaring.sk/sk/msr-rally-slovakia-ring-2023.


Miro Majláth
Predseda OV
4. Rally SLOVAKIA RING 2023

Viac informácií

Spolupracujeme