Boli vydané zvláštne ustanovenia pre Rally Košice

Organizátor Auto Klub Košice zverejnil piaty júnový deň po schválení národnou autoritou SAMŠ a PZM zvláštne ustanovenia na tohoročný jubilejný 50. ročník Garrett RALLY KOŠICE, ktorý sa pôjde v termíne 12. – 14. 7. 2024. Zároveň bolo spustené aj elektronické prihlasovanie pre posádky prostredníctvom webstránky www.sams-asn.sk, uzávierka prihlášok je stanovená na utorok 2. júla úderom polnoci. Uzávierka s redukovaným prihlasovacím vkladom bude o 3 dni skôr.

50. Garrett Rally Košice sa uskutoční v súlade s FIA Medzinárodným športovým poriadkom (MŠP) a jeho prílohami, so Športovými predpismi pre FIA regionálne rally 2024 (ŠPRR) s úpravami pre MSR/SRP, technickými predpismi SAMŠ a PZM a predpismi FIA CEZ majstrovstiev 2024.


K najdôležitejším zaradeniam súťaže patrí FIA Zóna strednej Európy v rally (CEZ) vrátane zónového šampionátu historických automobilov (CEZ H), Medzinárodné Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally (MMSR), Majstrovstvá Slovenskej republiky v rally (MSR) včítane rally historických automobilov (MSR HA) a Majstrovstvá Poľska v rally 2024 (RSMP).


Hlavným centrom diania jubilejného ročníka sa stane Košická futbalová aréna na ulici Pri prachárni, kde bude umiestnené riaditeľstvo rally, servisné parkovisko, uzavreté parkovisko, ďalej tu prebehne technické preberanie, štarty a cieľ prvej etapy. Organizačný výbor pracuje pod vedením skúsenej činovníčky Gabriely Szczeczinovej, do funkcie riaditeľa rally sa vrátil Peter Szczeczina, ktorý ju dlhé roky vykonával v minulosti.


Už vo štvrtok 11. júla popoludní začne pre súťažné posádky výdaj itinerárov, GPS jednotiek a voliteľné administratívne preberanie. Zároveň začne obhliadka trate rýchlostných skúšok, ktorá bude pokračovať až do sobotňajšieho poludnia. V piatok 12. júla dopoludnia je na programe administratívne preberanie a od 10-tej hodiny začne technické preberanie súťažných vozidiel. Večer sa uskutoční o 18:30 hod. na Hlavnej ulici v Košiciach slávnostný štart.


V sobotu 13. júla pokračuje technické preberanie a od 9-tej hodiny si posádky môžu nastaviť vozidlo na testovacej rýchlostnej skúške (shakedown) na úseku Zlatník v dĺžke 2,2 km. Štart súťaže je o 14:00 hodine pri výjazde zo servisného parkoviska, prvé vozidlo dôjde do cieľa 1. etapy o 21:00 hodine. Náročná rally vyvrcholí v nedeľu 14. júla záverečnou 2. etapou, ktorá štartuje o 7:30 hod. Cieľ rally, vyhlásenie výsledkov a rozdelenie cien prebehne o 14:30 hod. na Hlavnej ulici.


Košická rally sa pôjde ako dvojetapová, meria celkom 475 km a obsahuje 9 rýchlostných skúšok na 5 meraných testoch v celkovej dĺžke 124 km. V sobotu sú na programe erzety s názvom Izra, Bogota a Optima. Posledná menovaná je polookruhová rýchlostná skúška na okraji Košíc. V nedeľnej etape nájdeme v itinerári merané testy s názvom Herľany a Regeta, všetky rýchlostné skúšky s výnimkou polookruhovej erzety sa idú dvakrát. Najdlhšími testami sú RS Bogota a Regeta, ktoré merajú zhodne 18,70 km. Posádky v rámci Slovenského Rally Pohára (SRP) a Regionálného Rally Pohára (RRP) absolvujú skrátenú trať.


Známa je delegácia športových komisárov. Vo funkcii predsedu sa predstaví Boris Kočergin, ďalšími členmi sú Dominik Noworól z Poľska a Jaroslav Vadoc. Medzi delegovanými činovníkmi PZM budú pracovať na poľskej strane Arkadiusz Sąsara (pozorovateľ PZM) a Wojciech Nowak (technický delegát PZM), na slovenskej strane je bezpečnostným delegátom SAMŠ Ľubomír Šimko, hlavným technickým komisárom Igor Horáček a hlavným časomeračom Stanislav Šíma. Starostlivosť o jazdcov budú mať na starosti Tomáš Konečný a Marek Kisiel z Poľska.


Ďalší spravodajský servis v rámci 50. Garrett RALLY KOŠICE 2024 prinesieme v nasledujúcich tlačových správach. Uverejnené budú postupne na oficiálnej webovej stránke www.kosice.rallye.sk a na facebookovom profile. Informácie o košickej rally čerpajte aj v mobilnej aplikácii „Sportity“, heslo RallyKosice2024.

Roman ORDELT
tlačový tajomník
50. Garrett RALLY KOŠICE 

Viac informácií

Spolupracujeme